Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 4, 12: „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.“

Kázání k památce reformace a založení chrámu.

Poukázání na Ježíše jako jediného Spasitele, svrchovaného Pána a toho, jehož druhý příchod církev očekává.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 9,2b: „Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.“

Reformační kázání.

  1. Reformace nastolila nejdůležitější otázku: Jak mohu dojít u Boha odpuštění?
  2. Odpověď na tuto otázku je v osobě a díle Ježíše Krista.
  3. Ke Kristu se musíš dostat navzdory jakýmkoli překážkám, které satan klade do cesty.
  4. Kdo Krista našel, má k němu „nosit“ druhé, zejména v modlitbách

Proč (ne)být protestantem?

By | | No Comments


V roce 2017 jsme slavili 500 let od oficiálního začátku protestantské reformace, což nám poskytlo mnoho příležitostí zamyslet se nad významem protestantského hnutí v soudobém kontextu. Někteří oslavili výročí reformace jako znovu objevení pravd Písma a jeho ústřední zvěsti o spáse člověka. Jiní však tuto příležitost využili ke kritice protestantismu. Mnozí poukazovali na nejrůznější důvody, proč je lepší protestantem nebýt. Na tomto semináři se chci podívat na hlavní teologické a biblické body této kritiky a zhodnotit, zda se jedná o námitky opodstatněné či zda na ně dokáží protestanté smysluplně, biblicky i teologicky odpovědět.