Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 4, 12: „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.“

Kázání k památce reformace a založení chrámu.

Poukázání na Ježíše jako jediného Spasitele, svrchovaného Pána a toho, jehož druhý příchod církev očekává.

Kázání

By |

Kázání na text Ř 1,18b: „Spravedlivý pak z víry živ bude.“

Reformační kázání.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 9,2b: „Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.“

Reformační kázání.

  1. Reformace nastolila nejdůležitější otázku: Jak mohu dojít u Boha odpuštění?
  2. Odpověď na tuto otázku je v osobě a díle Ježíše Krista.
  3. Ke Kristu se musíš dostat navzdory jakýmkoli překážkám, které satan klade do cesty.
  4. Kdo Krista našel, má k němu „nosit“ druhé, zejména v modlitbách