was successfully added to your cart.

Zklamán církví

By | | No Comments

Na semináři se zabýváme obranou historické, apoštolské, biblické křesťanské víry v dobách hereze s odkazem na dvě knihy Nového zákona: 2. list Petrův a List Judův. Příklady tohoto procesu budou poskytnuty ze skandinávského prostředí, zvláště pak ze služby Misijní provincie ve Švédsku, jejím biskupem je vedoucí semináře.

Současná egyptská církev – trpící, ale vítězící

By | | No Comments

Seminář volně navazuje na nedělní večerní přednášku o egyptské církvi, kterou lze navzdory mnohému pronásledování nazvat církví vítěznou. Jen od počátku tohoto roku zahynulo v Egyptě kvůli své víře kolem stovky křesťanů. Přesto odpouštějí; v národní televizi dokonce bylo řečeno, že křesťané musejí být z „jiného těsta“. Poznej jejich příběhy. Informace „z první ruky“ poskytne bratr Michael z Egypta.