was successfully added to your cart.

Církev a biblická sborová kázeň. Inspirace a mantinely.

By | | No Comments

Jen málo témat vzbuzuje v církvi tolik vášní jako uplatňování sborové kázně. Žel, většinou se nejedná o teoretické diskuse, ale bolestné a často pohoršlivé sborové causy. Slýcháme: „Proč pastor, presbyter anebo starší neudělají s tím (čti: „s ním“ anebo „s ní“) pořádek? Vždyť je to jasné!“ Je to opravdu vždy jasné? Seminář bude věnován známému biblickému konceptu církevní kázně. Podíváme se jak do historie, tak do naší žhavé současnosti. Neopomeneme ani reformační učení o moci klíčů. Možná si položíme více nesnadných otázek než jednoduchých a rychlých odpovědí.

Zklamán církví

By | | No Comments

Na semináři se zabýváme obranou historické, apoštolské, biblické křesťanské víry v dobách hereze s odkazem na dvě knihy Nového zákona: 2. list Petrův a List Judův. Příklady tohoto procesu budou poskytnuty ze skandinávského prostředí, zvláště pak ze služby Misijní provincie ve Švédsku, jejím biskupem je vedoucí semináře.

Současná egyptská církev – trpící, ale vítězící

By | | No Comments

Seminář volně navazuje na nedělní večerní přednášku o egyptské církvi, kterou lze navzdory mnohému pronásledování nazvat církví vítěznou. Jen od počátku tohoto roku zahynulo v Egyptě kvůli své víře kolem stovky křesťanů. Přesto odpouštějí; v národní televizi dokonce bylo řečeno, že křesťané musejí být z „jiného těsta“. Poznej jejich příběhy. Informace „z první ruky“ poskytne bratr Michael z Egypta.