Duch svatý v církvi

By | | No Comments

Druhá část čtyřdílného vyučování o Duchu svatém, které zaznělo na jarním víkendovém pobytu evangelické mládeže ze sboru v Bratislavě (Legionárska) v roce 2011.

[Převzato se svolením autora.]

Eklesiologie. Církev výběrová nebo lidová?

By | | No Comments

Církev v Písmu – různé pohledy
Církev neviditelná a viditelná
Zápasy o pojetí církve v době reformace
Charakteristické rysy církve
Vedení a správa církve (episkopální (biskupský) systém, presbyterní (či presbyterně-synodní) systém, kongregační (nezávislý) systém)
Jednota církve

Církev a biblická sborová kázeň. Inspirace a mantinely.

By | | No Comments

Jen málo témat vzbuzuje v církvi tolik vášní jako uplatňování sborové kázně. Žel, většinou se nejedná o teoretické diskuse, ale bolestné a často pohoršlivé sborové causy. Slýcháme: „Proč pastor, presbyter anebo starší neudělají s tím (čti: „s ním“ anebo „s ní“) pořádek? Vždyť je to jasné!“ Je to opravdu vždy jasné? Seminář bude věnován známému biblickému konceptu církevní kázně. Podíváme se jak do historie, tak do naší žhavé současnosti. Neopomeneme ani reformační učení o moci klíčů. Možná si položíme více nesnadných otázek než jednoduchých a rychlých odpovědí.