Žalmy nenávisti

Výklad Knihy žalmů – část 7.

Úvod. – Žalm 137. – Problematické přístupy k žalmům nenávisti (vyhnout se jim, otupení hrotů či odvysvětlení, spiritualizace či alegorizace, posvěcení či legitimizace vášní a nenávisti). – Konstruktivní přístupy k žalmům nenávisti (otevřené pojmenování bolesti, upřímnost před Bohem ruku v ruce s touhou po pravdě, varování před důsledky našich hříchů, znamení citlivosti na zlo, přenechání soudu Bohu). – Závěr.