Vliv médií na tvoje myšlení

Svět informací se mění neuvěřitelným tempem a naše schopnost rozumět a reagovat na tyto změny bude mít v nadcházejících letech dopad na naše svědectví o Kristu. Film, video, televize, tisk a rádio patří mezi tradiční způsoby, jak zasáhnout lidi. Internet je jednou z modernějších technologií, kterou můžeme oslovit lidi Ježíšovou láskou.