Vliv Ježíše na západní kulturu (Jak křesťanství změnilo svět)

Kdo vymyslel mateřskou školu? Kdo vymyslel podvojné účetnictví? Kdo začal stavět nemocnice? Zapomíná se, jak mnohotvárně a blahodárně křesťanství obohatilo a změnilo život lidí v západní společnosti, ale i mimo v ni. Také se o tom málo mluví, ba někdy záměrně zamlčuje, ačkoliv mnohé věci, jako péči o slabé, malé děti, nedotknutelnost práv jednotlivce, (principy) mírové(ho) soužití národů nebo systematicky rozvíjený vědecký výzkum pokládáme za samozřejmost a ani nezkoušíme si představit, jak by náš život bez těchto zásadních prvků vypadal. Avizovaná prezentace vás uvede do 14 oblastí, ve kterých křesťanství zanechalo až dodnes hlubokou stopu a znamenalo tak trvalý pozitivní přínos. Je to krásné téma.