Velké omyly velikého člověka Jana Amose Komenského

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma: Velké omyly velikého člověka Jana Amose Komenského,
přednášející Jan Fojcik
Humanismus a pansofické snahy – slepá ulička? Z čeho čerpat a co s klidným svědomím a pokorou odložit?