Úspěšné manželství I. aneb šťastně až do smrti podle Boží vůle