Synové Adamovi a dcery Eviny aneb Role mužů a žen podle Bible

Není dnes oblast, ve které by bylo učení Písma zpochybňováno více, než v otázkách rodiny, sexuality a rolí mužů a žen. Tato oblast je klíčová jak pro naše osobní životy, tak i pro budoucnost našich církví a sborů. Právě zde zuří nejprudší duchovní bitva současnosti, ve které jde o autoritu Bible, základy Božího stvořitelského řádu i o samotnou podstatu evangelia. V průběhu semináře se zastavíme na několika klíčových místech Starého i Nového zákona. Ukážeme si, jak do sebe jednotlivé biblické pasáže zapadají a jak se v Kristu obnovuje původní stvořitelský záměr pro člověka. V rámci semináře bude prostor pro dotazy účastníků, které se mohou týkat významu jednotlivých biblických míst nebo aktuálních otázek současnosti (LGBTQ, transgender atd.).

 

Přehraj soubor

  Vítězslav Šťastný

 

  2019

  XcamP

  tematická přednáška

  čeština