Synové Adamovi a dcery Eviny aneb Role mužů a žen podle Bible

Není dnes oblast, ve které by bylo učení Písma zpochybňováno více, než v otázkách rodiny, sexuality a rolí mužů a žen. Tato oblast je klíčová jak pro naše osobní životy, tak i pro budoucnost našich církví a sborů. Právě zde zuří nejprudší duchovní bitva současnosti, ve které jde o autoritu Bible, základy Božího stvořitelského řádu i o samotnou podstatu evangelia. V průběhu semináře se zastavíme na několika klíčových místech Starého i Nového zákona. Ukážeme si, jak do sebe jednotlivé biblické pasáže zapadají a jak se v Kristu obnovuje původní stvořitelský záměr pro člověka. V rámci semináře bude prostor pro dotazy účastníků, které se mohou týkat významu jednotlivých biblických míst nebo aktuálních otázek současnosti (LGBTQ, transgender atd.).