Proti proudu

Přemýšlení nad odlišností hodnotových systémů, kterým se řídí dnešní postmoderní společnost, a naopak na kterém by měli postavit křesťané svůj životní styl. Proč je dnes tak těžké obhajovat, že je něco normální – nenormální, přirozené – nepřirozené. Důstojnost člověka, význam rodiny, obyčejná lidskost a další hodnoty dané Stvořitelem, budou tématem našich rozhovorů. Seminář by měl vyznít tak, že jít proti proudu je krásné dobrodružství spojené s následováním Krista.