Postava pastora v misii

Přednáška byla proslovena na konferenci EVS ve Svitu na Slovensku.