Počátek – Světlo, které přišlo v Ježíši Kristu

p

Světlo, které přišlo v Ježíši Kristu do Betléma – Počátek záchrany člověka.
Úvodní slovo: Biskup SCEAV Mgr. Tomáš Tyrlík

Jan 8: 12
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“