Počátek – Světlo, které překonává temnotu

Ježíš Kristus je světlo, které překonává temnotu – světlo, které zachraňuje lid.
Přednášející: pastor Michal Klus

1. Světlo záchrany už přišlo
2. Lidé potřebují světlo

Izajáš 9:1
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.