O ustanovování služebníků v církvi. Luterský pohled na správu církve.

I. Vyslání do služby ve Starém zákoně

II. Vyslání do služby v Novém zákoně

III. Vyslání do služby a služba pánu Bohu podle reformačních spisů