Moje denné stíšenie

Na semináři se budeme zabývat nejprve tím, jaký význam mají každodenní ztišení (proč je potřebné každodenní ztišení před Boží tváří, co přináší do života), a pak tím, jak si denní ztišení připravit (čas, délka, místo, osobní příprava) a jaký by měl být jeho průběh (úvodní modlitba, čtení Božího Slova, zamyšlení – zkoumání textu pomocí otázek, poznámky, smysluplná a požehnaná modlitba v rámci ztišení). V závěrečné diskusi se můžeme sdílet s tím, jaký význam pro nás mají ztišení, jak si je připravujeme, který stal je „nejlepší“ atd.