Luterské pojetí znovuzrození na základě Symbolických knih

1. Ospravedlnění a znovuzrození. — 2. Křest a znovuzrození. — 3. O svobodné vůli a znovuzrození. — 4. Dědičný hřích a znovuzrození. — 5. O třetím použití zákona a znovuzrození.