Kristína Royová: V rodičovském domě

První část pětidílného cyklu zamyšlení nad životem a dílem Kristíny Royové (1860–1936), který zazněl na setkání pěveckých sborů Tatranského seniorátu ECAV dne 25.9.2005 ve Staré Ľubovni.

[Převzato se svolením autora.]

 

 

Přehraj soubor

  Stanislav Kaczmarczyk

 

  2005

  Mimo série

  tematická přednáška

  čeština