Koncert skupiny ADONAI

ADONAI je worship kapela z Českého Těšína.
Působí od roku 2014. Jejím cílem je, aby se člověk setkal s Bohem ve chvále,
modlitbě, a aby Bůh skrze chválu jednal a měnil lidská srdce.