Kázání

Kázání na text Mt 9,2b: „Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.“

Reformační kázání.

  1. Reformace nastolila nejdůležitější otázku: Jak mohu dojít u Boha odpuštění?
  2. Odpověď na tuto otázku je v osobě a díle Ježíše Krista.
  3. Ke Kristu se musíš dostat navzdory jakýmkoli překážkám, které satan klade do cesty.
  4. Kdo Krista našel, má k němu „nosit“ druhé, zejména v modlitbách