Kázání

Kázání na text 1 J 5,20: „A vímeť, že Syn Boží přišel a dal nám smysl, abychom poznali toho pravého, a jsmeť v tom pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný.“

Našich pět smyslů slouží k poznání hmotného světa. K poznání duchovního světa, a zvláště k poznání Boha, potřebujeme „šestý smysl“. Pokud tento smysl máme, není to handicap, ale přednost.