Jób a Kristus. Na Jóbovy otázky Kristovy odpovědi. Jób jako předobraz Krista.

Výklad knihy Jób – část 10.