Jestliže je Bůh dobrý, proč vymyslel tolik přikázání?