Jeśli kto chce pójść za Mną… (kazanie)

Kázání v Třinci dne 25. 3. 2011