Jeśli kto chce pójść za Mną… (kazanie)

Kázání v Třinci dne 25. 3. 2011

 

Přehraj soubor

  Bohuslav Kokotek

  Marek 8, 34

  2011

  Kázání

  biblický proslov

  polština