Jeremiáš. Prorok v domě hrnčířově. Bůh je tvůrcem. Máme se bouřit, anebo radovat?