Jan Amos Komenský umění kazatelské

Biblické školení pracovníků přednáška na téma Jan Amos Komenský umění kazatelské. Inspirace z příručky o kazatelství pro dnešní den? Aktuální výzvy.
Zpráva a naučení o kazatelství. Zpráva a naučení o kazatelství – Jan Amos Komenský.
Jan Amos Komenský velikán českého národa a Komenský jako příklad kazatele.
Dopad učení Jan Amose Komenského

Přednášející: Jiří Kaleta