Jan Amos Komenský a Jiří Třanovský

Přednáška z Biblického školení pracovníků na téma Jan Amos Komenský a Jiří Třanovský.
Stejná doba, podobná protivenství a pronásledování, jiné závěry.
V čem si jsou podobní a v čem odlišní?

Osnova: 1) Život Komenského; 2) Život Třanovského; 3) V čem jsou si podobní a v čem odlišní? (Komenského vztah k Písmu, Komenský si váží odkazu reformace, Komenský usiluje o sjednocení lidstva, náklonnost Komenského k chiliasmu, náklonnost Komenského k humanismu, Třanovský je z pozice reformační teologie k humanismu skeptčtější)

Přednášející: Stanislav Piętak