Etyka. Chrześcijanin i otaczające go rzeczy.

Właściwe ustosunkowanie się do dóbr materialnych, pokarm i odzienie, uszanowanie cudzej własności, pokusa bogactwa, szczodrość, gościnność.