Dějiny biblického Izraele. Exil a návrat.

Přednáška v rámci biblického školení pracovníku 2018/2019
Lidé, doba, souvislosti. Exil a návrat.
V čem je přínos studia Bible v dějinných i politických souřadnicích?