Boží základ

Boží základ
Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma Boží základ, přednášející Martin Piętak
Vyvolení, posvěcení, autorita Písma.
Dvě strany jedné mince: 2 Timoteovi 2-3

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.

 

Přehraj soubor

  Martin Piętak

  2 Timoteovi 2-3

  2020

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština