Komenského život a doba

Přednášející: Stanislav Kaczmarczyk
Téma přednášky: Jan Ámos Komenský život a doba
Pronásledování jednoty bratrské. Historie o těžkých protivenstvích církve české.