Komenského život a doba

Přednášející: Stanislav Kaczmarczyk
Téma přednášky: Jan Ámos Komenský život a doba
Pronásledování jednoty bratrské. Historie o těžkých protivenstvích církve české.

 

Přehraj soubor

  Stanislav Kaczmarczyk

 

  2019

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština