Příroda. Jak máme spravovat Boží dar přírody? Křesťanská ekologie vs. modlářský ekologismus?

By | | No Comments

Úvodní poznámky

I. Pojem přírody

II. Globální ekologická krize

III. Obvinění křesťanstva a Západu z ekologické devastace (s krátkou protireakcí)

IV. Biblické podněty k ekologickému jednání

V. Panteismus vhodným řešením ekologické krize?

VI. Proč není panteismus vhodným řešením ekologické krize

VII. Odmítnutí vyzdvihování přírody a zároveň snižování člověka

VIII. Křesťan a ekologie

Co mohou dělat církve a církevní sbory na poli ekologie

Závěr