Co dělá chlapce chlapem?

By | | No Comments

Kdy se z chlapce stává chlap? Co je charakteristické pro chlapce a co pro muže? Charakteristika muže podle Bible. Pohled Bible na to, jakou odpovědnost mají muži. Jaké jsou radosti a strasti muže? Co to znamená být manželem?

Reklamní cooltura – řekni mi, co nosíš, a já ti povím, jaký jsi

By | | No Comments

Často se hovoří o tom, že nám média kolem nás nabízejí pokřivený náhled na svět. Je ale svět skutečně takový, jak jej vidíme v televizi? V tomto semináři budeme zkoumat, jak média manipulují realitou a do jaké míry se tím necháváme ovlivňovat. Dotkneme se mj. těchto témat: Jak se určují trendy. Rozdíly mezi prezentací ženy a muže v reklamě. Infiltrace amerikanismů do české kultury. Co charakterizuje lifestylový časopis. Bude vítáno, když přijdete na seminář ve značkovém oblečení.

Role muže ve světle Bible (seminář pro kluky)

By | | No Comments


V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?