Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Gn 19, 12: „I řekli muži k Lotovi: Máš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny své, neb dcery své, i všecko, což máš v městě, vyveď z místa tohoto.“

Kázání u příležitosti památky posvěcení kostela.

Největší dějinná událost – druhý příchod Pána Ježíše Krista – je před námi. Připravujeme se na ni? Slouží k přípravě na ni náš kostel? Usilujeme o to, aby i naši blízcí byli připraveni?