Duch svatý – jeho působení, dary a ovoce

By | | No Comments

Seminář o osobě Božské Trojice, která proměňuje a obnovuje naše srdce k Božímu obrazu.V semináři budeme hledat odpovědi na otázky jako např. Kdy a jak začne Duch svatý v nás přebývat? Křest v Duchu svatém, jako 2. nebo x.-té „požehnání“ nebo jako jedinečný akt začlenění do těla Kristova? Křest a naplnění Duchem svatým znamenají jedno a totéž? Kdo je podle Bible charismatikem? Dar Ducha svatého a dary Ducha svatého, ovoce Ducha svatého. Jak lze žít život v Duchu svatém, z jeho a v jeho moci – co tento život charakterizuje? Naplnění Duchem svatým nebo raději naplňování Duchem svatým? Jaká je úloha Ducha svatého v životě křesťana? Je zážitek kritériem pravdy nebo obráceně?