Žalmy Zákona. Žalmy oslavující Boží Slovo. Exegeze Žalmu 119.

Výklad Knihy žalmů – část 8.

 

Přehraj soubor

  Stanislav Kaczmarczyk

  Žalm 119

  2017

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština