Výklad Listu Římanům (5. část). Žid a pohan – rozsah spasení.

 

Přehraj soubor

  Martin Piętak

  Římanům 9,1 - 11,36

  2013

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština