Kázání

Zlomek svatoštěpánského kázání

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Skutky 7, 55-60

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština