Já ve tvém věku – svědectví

1. Petrův 5: 5
Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘.

 

Přehraj soubor

  Tomáš Kaleta

  1. Petrův 5: 5

  2018

  Sejšn pro mladé

  svědectví

  čeština