Žádný jiný Bůh nemá jizvy – vítězství skrze trpícího služebníka

Stovky let před narozením Krista napsal prorok Izajáš báseň o trpícím služebníku, která přibližuje život a spasitelné dílo Pána Ježíše Krista.