Žádný jiný Bůh nemá jizvy – vítězství skrze trpícího služebníka

Stovky let před narozením Krista napsal prorok Izajáš báseň o trpícím služebníku, která přibližuje život a spasitelné dílo Pána Ježíše Krista.

 

Přehraj soubor

  Stefan Gustavsson

  Izajáš 52,13 - 53, 12

  2011

  XcamP

  tematická přednáška

  čeština, angličtina