Výzva misie dnes

Výzva misie dnes
Seminář o dnešní misii přednášející: Pavel Zoul
Jaký je Boží plán se světem? Počítá Bůh se mnou? Pokud ano, co mám dělat? Co misie je a co není. Cíl misie. Koho se týká Ježíšův příkaz „jděte ke všem národům…“?
Koncept misie podle ap. Pavla – Řím 10, 13-15.