Vyvolení a povolání. Jsme povoláni ke službě. Kdo a jak povolává?