Výklad Listu Římanům (8. část). Proměněný život ve vztahu k bližním.

  1. Zákon lásky (Ř 13, 8-10)
  2. Naléhavost věcí budoucích (Ř 13, 11-14)
  3. Soud napomínání a přijetí (Ř 14,1-12)
  4. Klacky pod nohama (Ř 14,13-23)
  5. Církev a tajemství Božího záměru (Ř 15, 1-13)