Výklad Listu Římanům (7. část). Proměněný život ve vztahu k státní moci

  1. Proč se ap. Pavel zabývá tématem vztahu k vrchnosti?
  2. Čtyři důvody k podřízenosti vládní moci
  3. Proč jsou zde výroky o dobru vlády tak kategorické a bez bližšího vymezení?
  4. Biblické příklady oprávněnosti neposlušnosti vůči vládě