Výklad Listu Římanům (5. část). Žid a pohan – rozsah spasení.