Výklad Listu Římanům (4. část). Svoboda – výsledek spasení.