Výklad Listu Římanům (3. část). Ospravedlnění vírou – způsob spasení.