Výklad Listu Římanům (2. část). Hřích a potřeba spasení.