Výklad Listu Římanům (1. část). Struktura a fascinující krása dopisu.

I. Svědectví o Listu Římanům (Augustin, Luther, McArthur)

II. Dějinné pozadí

III. Hlavní myšlenkové směry Listu Římanům

a) Jak se člověk stává členem pravého Izraele? (Ř 1-8)

b) Kdo je pravý Izrael? (Ř 9-11)

c) Jak člověk dokazuje svou odpovědnost v novém Izraeli? (Ř 12-15)

IV. Proč má list Římanům tak veliký vliv na životy lidí?

a) List Římanům se zaměřuje na velká témata Bible

b) V centru Listu Římanům je evangelium

c) List Římanům je kristocentrický