Výklad Listu Galatským (4. část)

Závěrečná část čtyřdílného výkladu Listu Galatským je věnována obsahu 5. a 6. kapitoly této biblické knihy.

 

Přehraj soubor

  Martin Piętak

  Galatským 5-6

  2012

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština