Výklad Listu Galatským (4. část)

Závěrečná část čtyřdílného výkladu Listu Galatským je věnována obsahu 5. a 6. kapitoly této biblické knihy.