Výklad knihy Izajáš (5. část)

Rozbor kapitol 40-48 Knihy Izajáš (vysvbození Božího lidu).